ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Zanechte nám na sebe kontakt!

Služby

Účetnictví

Pro každého klienta navrhujeme účetní systém co možná nejlépe přizpůsobený jeho potřebám a preferencím. Členění účetních operací, formu účetních výstupů a způsob komunikace nastavujeme zcela dle klientských požadavků. Snažíme se přitom, aby naše spolupráce s klienty byla integrální součástí jejich podnikání a námi dodávané služby byly co možná nejlépe využitelné pro rozhodování a řízení.

Nabízíme několik základních konceptů spolupráce:

Účetnictví on-line externě - používáme účetní software Pohoda E1 od společnosti Stormware instalovaný v bezpečném datovém uložišti. Tento koncept umožňuje našim klientům přístup do svého účetnictví pomocí vzdáleného připojení odkudkoliv bez nutnosti instalace jakéhokoliv softwaru. Je pak pouze na klientovi, jak s poskytovanými možnostmi naloží, tj. zda má zájem sám využívat účetní software Pohoda k zajištění operativního chodu své firmy (vystavovaní faktur vydaných, evidence faktur přijatých, správa pohledávek a závazků, evidence pokladny a bankovních pohybů atd...) a nebo zda vše nechá na nás a využije přístup pouze jako pasivní. Uložená data jsou šifrována a několikanásobně zálohována.

Účetnictví on-line interně - zejména v retailových provozech, kde je nutné zajištění funkčnosti firemní datové infrastrukrury i v případě výpadku internetu, může být výhodnější nastavení systému správy účetnictví naopak. V těchto případech je účetní software (zpravidla Pohoda SQL/E1, ale přizpůsobíme se i jiným) instalován na lokální server klienta a jsme to my, kdo se on-line připojuje. Tento způsob je náročnější na klientovu IT infrastrukturu.

Účetnictví klasicky "off-line" - rádi vyhovíme i klientům, kteří výše uvedené on-line systémy nepožadují. V takovém případě probíhá spolupráce klasicky, kdy my od klienta dotáváme účetní doklady a dokumenty, které u nás zpracujeme a připravíme pro klienta veškeré jím požadované výstupy.

Poskytujeme i další různě individualizované účetní služby včetně podpory datové komunikace s rozličnými  fakturačními systémy klientů, jako je idoklad, superfaktura a pod.

Zajišťujeme rovněž svoz dokladů. Na rozdíl od běžné praxe u nás neprobíhá svoz kurýrem, nýbrž klienta navštíví přímo jemu přidělená účetní. To přináší značnou výhodu ve vzájemné komunikaci, kdy lze přímo na místě při předávání dokladů vyjasnit okolnosti jednotlivých účetních případů, případně zodpovědět klientovy dotazy.

 

Daňová evidence

U fyzických osob živnostníků je někdy zejména z důvodu daňové optimalizace výhodnější vést namísto účetnictví daňovou evidenci.  V takovém případě se snažíme i systém vedení daňové evidence nastavit tak, aby kromě zákonem stanovených povinných informací (primárně zjištění daňového základu) poskytl i potřebnou přehlednost.

 

Daňové poradenství

Navrhujeme postupy pro optimalizaci daňových povinností vždy v souladu s platnou legislativou. Zpracováváme veškerá daňová přiznání a hlášení. Samozřejmostí je sledování aktuálních daňových povinností klienta a včasná příprava a zasílání příkazů k úhradě na tyto daně. 

Daňové poradenství je integrální součástí všech námi poskytovaných služeb a jako takové není našim stálým klientům navíc účtováno.

Našim klientům napomáháme rovněž se zaváděním EET.

 

Personalistika a mzdová agenda

Zajišťujeme vše od zpracování pracovní smlouvy, přes registraci na všech příslušných úřadech po výpočet hrubé a čisté mzdy a přípravu a odeslání příkazů k úhradě na mzdy a s nimi spojené odvody. Samozřejmostí je poradenství a konzultace v oblasti personální a mzdové legislativy, stejně jako nápomoc s výběrem optimální formy zaměstnaneckého poměru.

 

Zastupování před správními úřady a institucemi

Zastupujeme klienty zpravidla na základě generální plné moci při veškeré komunikaci s finanční správou a případně i dalšími úřady a institucemi. To znamená, že veškerá daňová přiznání a další povinná podání podepisujeme a elektronicky podáváme my.  Stejně tak veškerá komunikace od finanční správy směrem ke klientovi běží přes nás, jakožto klientova zmocněnce. Našim klientům tak zcela odpadá starost, že z jakéhokoliv důvodu zmeškají plnění svých daňových i jiných povinností.

Naše klienty zastupujeme při daňových kontrolách, stejně jako při kontrolách souvisejících s plněním klientových povinností jakožto zaměstnavatele.

 

Ekonomické a organizační poradenství

Kromě účetních a daňových služeb poskytujeme našim klientům i další podpůrné služby. Tak jako je pestrá paleta činností našich klientů, je rozmanité i spektrum dalších námi nabízených služeb. Patří mezi ně zejména ekonomické poradenství a příprava podkladů pro úvěrové financování.

 

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 20.07.2024 04:07:11
Titulek: Služby | ucetnisluzby.cz
Zdroj: /sluzby.html
Napište nám
KONTAKT

Účetní a daňové služby Praha s.r.o.

Lomnického 1705/5

Praha 4

140 00

Pevná linka: +420 244 400 924
Mobil: +420 607 113 775
E-mail: info@ucetnisluzby.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.